/// Transport ziarna

Bezawaryjna praca przenośników do ziarna to warunek udanych żniw. Ziarno powinno przy tym być transportowane na tyle delikatnie, aby uniknąć jego uszkodzenia.

System przenośników Agrosec został stworzony w oparciu o lata doświadczeń i nowoczesne metody projektowe w odpowiedzi na rosnące wymagania zaawansowanych systemów obróbki ziarna. Wilgotność ziarna w naszym mniemaniu nie powinna stwarzać przeszkód w jego transporcie.

Agrosec prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania urządzeń i stawia wysoką poprzeczkę konkurentom na runku.
Agrosec to szeroki wybór przenośników ziarna, mający także zastosowanie przy produkcji materiału siewnego czy paszy.

Copyright 2012 Agrosec - Company.