/// aspiracja koszy przyjęciowych

Filtr kosza przyjęciowego przeznaczony jest do oczyszczania powietrza na wysypie
zboża, rzepaku lub innych surowców z przyczep samochodów ciężarowych lub wagonów na punktach przyjęcia (koszach przyjęciowych).

Filtr kosza zbudowany jest z następujących elementów:
– obudowy komory pyłowej w której zamocowane są rękawki filtracyjne.
– wylot oczyszczonego powietrza z układem regeneracji rękawków za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar.
– kolektora łączącego segment filtra z wentylatorem.

Filtr kosza posiada budowę modułowa – liczba modułów (segmentów) zależy od długości kosza. Wymiary kolektora oraz parametry wentylatora zależą od warunków
pracy filtra oraz długości kosza przyjęciowego. Filtr można wykonywać również w wersji z zespołem aspiracyjnym złożonym z wentylatora, kolektora i elementów instalacji.

 

 

 

1 – wloty zapylonego powietrza
2 – wylot czystego powietrza
3 – zlot pyłu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapylone powietrze doprowadzone jest do komory filtracyjnej, gdzie zostaje oczyszczone na zewnętrznych powierzchniach rękawków filtracyjnych, a pył opada do kosza. Rękawki filtracyjne są okresowo regenerowane przez impuls sprężonego powietrza. Impuls powietrza w postaci fali ciśnieniowej powoduje opadniecie warstwy pyłu z powrotem do przepływającego produktu.

 


Ze względu na różnorodność modeli po otrzymaniu niezbędnych informacji dobieramy odpowiedni model.

 


Masz pytania ? – skontaktuj się z nami.

Copyright 2012 Agrosec - Company.